1η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα

Μετά την 1η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, για την ανάδειξη του Προεδρείου αυτού και των μελών της Δημοτικής επιτροπής, ακολούθησαν την Πέμπτη 11/1/2024, δύο κρίσιμες συνεδριάσεις για την έγκριση και ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου.
​Παρά τις δύο μόλις ημέρες που διέθετε ο συνδυασμός μας από την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων και εισηγήσεων έως τις συνεδριάσεις για την επεξεργασία των θεμάτων, διαπιστώσαμε, πληθώρα λαθών και ανακριβειών και διατυπώσαμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τις διαφωνίες μας. Καταθέσαμε προτάσεις, προτείναμε διορθώσεις και συμπληρώσεις τόσο στο τεχνικό πρόγραμμα όσο και στον προϋπολογισμό.
Ο επικεφαλής της παράταξής μας ,Αρης Παπουτσής, αφού επισήμανε την υπερβολικά χαμηλή διαχειριστική ικανότητα είσπραξης που έχει ο Δήμος, αναφέρθηκε σε προϋπολογισμό «ΟΥΤΟΠΙΑ» , ο οποίος απλώς αντιγράφει, χωρίς κρίση και χωρίς αιτιολογική έκθεση παλαιότερους. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ότι στον προϋπολογισμό και κατ΄ επέκταση στο τεχνικό πρόγραμμα, δεν γίνεται καμία αναφορά για αγροτική και τουριστική ανάπτυξη, τομείς που κατ΄ εξοχήν αφορούν το Δήμο μας, ότι τα έργα δε συνοδεύονται με τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα και ότι πολλά από τα έργα που τάχα ήταν ολοκληρωμένα πριν τις εκλογές επανεμφανίζονται ως μη τέτοια στους σχετικούς πίνακες.
Όλοι οι δημοτικού σύμβουλοι της παράταξής μας, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για ένα πρόγραμμα μη ρεαλιστικό, που δεν αντανακλά τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των δημοτών.
Ενδεικτικά επισημάνθηκαν από την κα Σπανού η αγνόηση της ανάγκης εκπόνησης μελετών στατικής επάρκειας, πυρασφάλειας, αντισεισμικής θωράκισης των δημοτικών κτιρίων και επέκτασης τοπικών σχεδίων σε όλες τις κοινότητες του Δήμου.Η κα Πατεράκη μεταξύ άλλων, επεσήμανε ουσιώδεις παραλείψεις τόσο στο τεχνικό πρόγραμμα όσο και στον προϋπολογισμό προτείνοντας και διορθώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς. Η κα Μέξη αναφέρθηκε στην ολική έλλειψη οράματος και εκμετάλλευσης του brand name του Μαραθώνα. Η κα Χαμηλοθώρη επεσήμανε τα ελάχιστα ίδια έσοδα του Δήμου σε αντιδιαστολή με την πραγματική περιουσία του και τους κινδύνους που ελλοχεύει η μη κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας του και ο κ. Τσέλιος αναφέρθηκε στην ελάχιστη ενίσχυση που προβλέπεται προς τους αθλητικούς συλλόγους .
Οι ανωτέρω προτάσεις, επισημάνσεις και διορθώσεις δεν έτυχαν της αποδοχής της δημοτικής αρχής, κατά συνέπεια η καταψήφιση ήταν για εμάς μονόδρομος, δεδομένης της προχειρότητας, της αοριστίας και της ανακρίβειας με την οποία τα ανωτέρω σχέδια τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έχουν συνταχθεί.
Στον απόηχο αυτών των δημοτικών συμβουλίων, δεν θα μπορούσαμε να μην στηλιτεύσουμε την παραφωνία που παρατηρήθηκε, με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Νίκο Ζολοταριώφ να παρουσιάζει μια αγενή και απρεπή συμπεριφορά, γελώντας και κάνοντας μορφασμούς κάθε φορά που κάποιος εκ των συμβούλων της αντιπολίτευσης έπαιρνε τον λόγο. Συμπεριφορά που δεν αρμόζει ούτε στην θέση του ούτε στην διαδικασία. Ευχόμαστε, τέτοια φαινόμενα να μην παρατηρηθούν σε επόμενο συμβούλιο, και αν συμβούν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ,αλλα και ο κ. Δήμαρχος να επιβάλλουν την τάξη και την ευπρεπή παρουσία.