Κάκαρης Γιώργος

Ονομάζομαι Γιώργος Κάκαρης. Γεννήθηκα στην Αθήνα και κατοικώ μόνιμα στον Δήμο Μαραθώνα, όπου δραστηριοποιούμαι ως μέλος της Επιτροπής Αγώνα κατά της κατασκευής ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ στο μαύρο βουνό. Είμαι πτυχιούχος Μηχανολόγος. Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας Auto-Service και μέτοχος σε εταιρεία παγκόσμιας δράσης για την οδική βοήθεια. Μέλος εθελοντικής οργάνωσης στην υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμηση της φτώχειας (κοινωνικό μαγειρείο, κοινωνικό παντοπωλείο). Συμμετέχω σε πανελλήνια Φεστιβάλ για το περιβάλλον και την προστασία του. Μέλος Φιλίππων Ανατολικής Αττικής. Μέλος ομάδας αιμοδοτών και ΑΜΕΑ. Εχω ενεργή συμμετοχή στα δικαιώματα του πολίτη για το πολιτιστικό περιβάλλον και την παιδεία στην Ευρώπη. Επίσης, είμαι αρωγός και υποστηρικτής στην προσπάθεια για την κατοχύρωση του δικαιώματος στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της ΕΥΡΩΠΗΣ. Πορεύομαι με τον Άρη Παπουτσή για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας! …